Actiecommité

SCHOOLPLEIN SUBSIDIE

Meester Be, Ina, Reina en Jacqueline een kleine vergadering gehad, Pieter en Marinus waren ivm werk niet aanwezig.
Er zijn op dit moment twee mogelijkheden om subsidie/geld te krijgen voor het aanleggen van een nieuw schoolplein. Namelijk Schoolplein 14 en Jantje Beton ism ministerie van onderwijs. Schoolplein 14, is een onderdeel van de Johan Cruyff foundation. Zij hebben nu een wedstrijd lopen, met als hoofdprijs een schoolplein twv 10.000 euro. Dit houdt in dat er samen met de kinderen van groep 6,7 en 8 op papier een nieuw schoolplein bedacht wordt die realiseerbaar is op het huidige terrein.
Wij willen hier graag aan mee doen.
De komende twee weken gaan we samen met de kinderen dit op papier maken en insturen. Mochten we deze wedstrijd nou niet winnen, dan is er nog een mogelijkheid op schoolplein 14.
Als wij als school 2000 euro bij elkaar kunnen krijgen, dan wordt de rest bij betaald door de johan cruyff foundation en hebben we alvast één stuk sport en spel gedeelte klaar. Kijk even op www.schoolplein14.nl voor de nodige informatie.
De 2e mogelijkheid komt bij Jantje beton vandaan, zij hebben in samenwerking met het ministerie van onderwijs de mogelijkheid gegeven om een schoolplein subsidie aan te vragen twv 50.000 euro. Deze subsidie gaan wij aanvragen. Het is de bedoeling dat we een gezonde schoolplein gaan creëren. En moeten dus ook aan een aantal criteria voldoen. Alle informatie hierover vind je op www.gezondeschool.nl Komende maandagmiddag 7 april gaan we met groep 6 7 en 8 beginnen.

Mocht je kunnen komen en willen helpen.....graag!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRIEF AAN DE GEMEENTE

Brief zoals die op 31 oktober jl. verzonden is aan de Raad en het College omtrent het scholenbeleid. (download hier)

De voorgenomen sluiting van kleine scholen speelt in diverse gemeenten. Zo ook ín de gemeente Loppersum. Een aantal ouders in de gemeente Loppersum hebben eveneens de krachten gebundeld en de nota Scenorio 5, "De kracht van Klein: "het wenkend alternatief', (download hier) opgesteld. De besturen van Dorpsbelangen/Klankbordgroepen van de zuidelijke dorpen onderschrijven deze nota. Ter informatie treft u deze aan.

EEN UPDATE......

Sinds kort zijn wij met de werkgroep een samenwerkingsverband aangegaan met de scholen in Meedhuizen, Wagenborgen en Woldendorp. Ook de klankbordgroep van ons dorpje en de andere dorpen zijn hierbij betrokken. Wij hebben een brief opgesteld en deze wordt naar de gemeenteraad verstuurd. Met deze brief willen we proberen een opening te krijgen om met elkaar om de tafel te komen.

Medio november is er weer een gemeenteraad vergadering en dan wordt het vraagstuk kinderen wederom besproken, wij zijn daarbij aanwezig! Wij willen de gemeenteraad duidelijk proberen te maken……

  • Haal je een school uit een dorp, dan haal je het hart uit het dorp!
  • Is een nieuw te bouwen school, in deze tijd van bezuinigen nu echt goedkoper, of kan je beter renoveren?
  • Kijk wat een dorp met een klein inwoners aantal, kan doen voor een school…de pimp!
  • Is er überhaupt nagedacht over kind en veiligheid?

Enz enz……

Ons uitgangspunt is en blijft, de school moet hier blijven!
Binnenkort komen we weer samen en hoop ik jullie meer te kunnen vertellen.

Oja, iedereen het stukje in het nieuwsblad van het noorden gelezen?

Verslag eerste vergadering

Afgelopen 9 mei heeft de werkgroep om onze school te behouden van een vroegtijdig einde zijn eerste vergadering gehad. Als ik zo vrij mag zijn het was een vruchtbare avond.

Ik zal ons eerst even voorstellen, de werkgroep bestaat uit;

  • Ina Wolswijk
  • Reina van Dijk
  • Pieter Noordam
  • Marinus Godlieb
  • Be Bekkering
En ikzelf Jacqueline Theocharis.

Wij hebben ons als werkgroep als doel gesteld dat de school in zijn complete omvang hier MOET blijven.
Maar waar begin je dan, en hoe krijg je dit voor elkaar.
Zoals de meeste van jullie weten zijn er meerdere dorpsscholen die bedreigd worden met een sluiting, deze dorpsscholen hebben het scenario 5 in leven geroepen/geschreven. Maar wat is dat nou, het scenario 5, en is dat nou ook wat voor onze school. Wij denken van wel, maar om te kijken of jullie als ouders het daar ook mee eens zijn, willen we de mede schrijver en bedenker van dit plan, uitnodigen op school, zodat hij scenario 5 kan uitleggen toelichten en eventuele vragen kan beantwoorden. Bij scenario 5 hoort ook een inventarisatie van je school, dit is sowieso een goed plan. Want wil je de school de 21e eeuw intrekken, wat gaat dat dan kosten. En kunnen wij als gemeenschap die gelden bijelkaar krijgen. Om dat te weten willen wij Richard Wiersma vragen om ook onze school te inventariseren. Wij willen proberen dit alles te plannen aan het begin van het nieuwe schooljaar dus medio september.
Nu wordt onze school aan de binnenkant helemaal gepimpt, en krijgen we in oktober een school nieuwe stijl…aan de binnenkant. Maar de buitenkant dan? Die moet ook mee, maar hoe doe je dat en waar begin je….Nou in Duitsland in Hûde is een school met pracht van een schoolplein..voor ons veel te hoog gegrepen maar we kunnen er wel ideeën opdoen..en dat gaan we binnenkort doen.. zodat we bij de gemeente een goed onderbouwde aanvraag kunnen doen voor een schoolplein waar je je als kind al welkom voelt, waar je mag en kan spelen en waar je misschien ook wel dingen kunt leren… we houden jullie op de hoogte. Tevens zijn we aan het inventariseren hoe en of wij kosten van school naar beneden kunnen krijgen, maar dat is nu nog te vroeg om er uberhaupt iets over te kunnen zeggen maar ook hiervan kan ik jullie vertellen…we hebben plannen en we geven niet zo maar op. Kortom de eerste stappen zijn gezet….wij werken meer achter de schermen….maar ook wij doen ons best…..