Schoolgids 2016-2017

EEN WOORD VOORAF

De school voor primair onderwijs is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u uw kind ongeveer 7520 uur toevertrouwd aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool?
Een school voor primair onderwijs kies je met zorg.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Scholen verschillen in kwaliteit en overtuiging. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. In deze gids kunt u lezen waar onze school voor staat, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij werken aan een goede kwaliteit.

De schoolgids is bestemd voor ouders van toekomstige leerlingen, maar natuurlijk ook voor ouders van kinderen die de school reeds bezoeken.
In deze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.

Hopelijk zult u onze schoolgids met plezier zult lezen en biedt de informatie steun bij bepalen van uw keuze en kunt u zich vinden in de schoolontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding van de informatie in deze schoolgids nog vragen en/of suggesties hebben, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groeten,
namens team en medezeggenschapsraad o.b.s. de Munte


U kunt de schoolgids hier downloaden.


Sjanet Duut (directeur)