Wat bieden wij

Een school voor primair onderwijs kies je met zorg.

Wij bieden de leerlingen een veilig, pedagogisch klimaat waarin we gelijkwaardig, gemoedelijk en met respect voor ieders waarden en normen met elkaar omgaan.

De schooldag van de kleuters begint elke keer met een inloop. De ouder brengt het kind naar binnen. Bij deze kinderen ligt het accent op het spelen met elkaar, het ontdekkend en spelend leren.

In de overige groepen gaan we veel methodischer te werk.

De overgang naar een volgende groep is gebonden aan de ontwikkeling en leeftijd van de leerling. De prestaties en de ontwikkeling van het kind worden nauwkeurig bijgehouden door middel van het leerlingvolgsysteem.

Risicoleerlingen worden zo direct opgespoord en zo mogelijk met individuele begeleiding geholpen.

Jaarlijks wordt er meegedaan aan allerlei soorten buitenschoolse activiteiten. Vanaf augustus 2007 werkt onze school nauw samen met het IVAK i.v.m. ons muziekproject. Dit houdt in dat alle leerlingen , onder de deskundige leiding van mensen van het IVAK, zowel vocaal als instrumentaal intensief begeleid worden bij hun muzikale ontwikkeling.

o.b.s. De Munte; Een betrouwbare leerbrug van peuter tot puber!